Urządzenia

Urządzenia elektroniczne/elektryczne

Układ nastawczy N86-TK

Układ nastawczy N86-TKUkład nastawczy N86‑TK przeznaczony jest do sterowania nastawianiem zwrotnic i wykolejnic kolejowych za pomocą elektrycznych napędów zwrotnicowych wyposażonych w silniki trójfazowe pracujące w klasycznym układzie sterowania 6‑cio przewodowego, zawierającego (dla celów kontroli położenia) tzw. przetwornik zwrotnicowy PZ-TK/01.

Układ N86-TK jest funkcjonalnie równoważny klasycznym układom N86. Tak jak one przeznaczony jest do montażu na płycie JAZ.

Układ N86-TK zbudowany jest w oparciu o przekaźniki małogabarytowe firmy Hengstler. Przeznaczony jest do sterowania napędami pojedynczymi i sprzężonymi, wyposażonymi bądź nie w kontrolery położenia iglic.

Karta katalogowa

Przetwornik zwrotnicowy PZ-TK/01

Przetwornik zwrotnicowy PZ-TK/01

Przetwornik zwrotnicowy PZ-TK/01 przeznaczony jest do współpracy w obwodach kontrolnych napędów zwrotnicowych trójfazowych o sześciożyłowym układzie zasilania, współpracujących z klasycznymi układami nastawczymi typu N-86. Napięcie przemienne 110V, z obwodu kontrolnego, podane dwiema żyłami na wejście przetwornika jest w nim obniżane i prostowane, następnie kierowane jest do kolejnych dwóch żył obwodu kontrolnego. Każdemu z dwóch stanów zwrotnicy przyporządkowane są poprzez układ styków osobne obwody kontrolne. Tym sposobem w danym stanie zwrotnicy kontrolowane są cztery z sześciu żył zasilających.

Przetwornik zwrotnicowy PZ-TK/01 przystosowany jest do pracy w warunkach środowiska zamkniętych szaf i skrzyń przytorowych.

Karta katalogowa

Elektromagnes torowy ET-NLC/08

W konstrukcji elektromagnesu torowego ET-NLC/08 zastosowano nowatorskie rozwiązania. Dzięki całkowitemu wyeliminowaniu blach transformatorowych, aluminium oraz zastosowaniu nowych materiałów (kompozyty, rdzeń wykonany z ferrytów) zredukowana została do połowy (w stosunku do już istniejących na rynku) waga elektromagnesu, dzięki czemu zmniejszyła się podatność na kradzieże.

Elektromagnes posiada bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji wydane przez UTK, nr: U/2010/0433.

Elektromagnes ET-NLC/08 nie wymaga sprawdzania rezystancji izolacji.

Karta katalogowa

Impulsatory sygnalizatorów drogowych ISS

Impulsatory ISS przeznaczone są do zasilania żarówek lub matryc typu LED w sygnalizatorach drogowych.
Urządzenia przeznaczone są do wbudowania do wnętrza szaf sterowniczych lub napędów.
Mocowanie na szynie DIN35.

Produkowane są w dwóch wersjach:

 • ISS-2 - do zasilania dwóch sygnalizatorów drogowych
 • ISS-4 - do zasilania czterech sygnalizatorów drogowych

Karta katalogowa

Impulsator latarek drąga ISD

Impulsatory ISD przeznaczone są do zasilania latarek żarówkowych oraz typu LED na zaporach lub półzaporach.

Urządzenia przeznaczone są do wbudowania do wnętrza szaf sterowniczych lub napędów.

Mocowanie na szynie DIN35.

Karta katalogowa

Latarki diodowe LDD

Latarki diodowe LDD po zasileniu napięciem pulsującym (1Hz) lub stałym 24V emitują światło ostrzegawcze informujące użytkowników drogi o zbliżającym się do przejazdu kolejowego pojeździe szynowym. Latarki należy zasilać z elektronicznych impulsatorów np. ISD-2. Dopuszcza się również w starszych urządzeniach przejazdowych zasilanie z migaczy zbudowanych w oparciu o urządzenia przekaźnikowe.

Latarka LDD-1, w korpusie gumowym, jest mocowana do górnej powierzchni drąga (rogatki) i emituje światło koloru czerwonego i białego.

Latarka LDD-2, w korpusie z tworzywa sztucznego, jest mocowana do bocznej (czołowej) powierzchni drąga (rogatki) i emituje światło koloru czerwonego.

Karta katalogowa

Termoregulator szafy sterowniczej

Termoregulator szafy sterowniczej służy do utrzymania temperatury wewnątrz szafy sterowniczej w zadanym zakresie. Układ składa się ze sterownika z wyświetlaczem i cyfrowego czujnika temperatury. Sterownik posiada dedykowane wyjścia do których należy podłączyć zewnętrzną grzałkę i wentylator.

Załączenie/wyłączenie grzałki i wentylatora determinuje parametr zmierzonej temperatury. Układ posiada wprowadzone fabrycznie zakresy załączania/wyłączania grzałki i wentylatora.

Montaż urządzenia na szynie DIN35.

Karta katalogowa

Sterownik wentylatora

Sterownik wentylatora służy do wentylowania szafy po przekroczeniu zadanej temperatury.
Zmiany zadanego progu włączenia wentylatora dokonać można za pomocą regulatora z naniesioną skalą. Układ posiada histerezę na wyłączenie ok 7°C.

Karta katalogowa

Pulpity sterownicze rogatki PSR

Za pomocą pulpitów sterowniczych do napędów rogatkowych PSR (nastawników), w zależności od wykonania, można sterować jedną lub dwoma parami napędów rogatkowych. Urządzenia zapewniają sygnalizację optyczną obecności zasilania, kontroli położenia drągów oraz poprawności działania sygnalizacji przejazdowej. Mogą posiadać również sygnalizację dźwiękową. Dodatkowo (opcjonalnie) nastawniki wyposaża się w przełączniki typu „stacyjka” umożliwiające wyłączenie urządzenia i odcięcie napięcia sterowania, w przypadku konieczności opuszczenia miejsca sterowania przez dróżnika przejazdowego.
Nastawnik w wykonaniu zewnętrznym, umieszczany jest w dodatkowej, zamykanej skrzynce.

Karta katalogowa

Zasilanie:

Zasilacze impulsowe ZI-T

Zasilacze impulsowe typu ZI-T przeznaczone są do bezprzerwowego zasilania urządzeń i systemów o napięciach znamionowych: 12VDC, 24VDC, 36VDC, 48VDC. Stanowią podstawowe wyposażenie obiektów technicznych, służą do zabudowy wnętrza szaf sterowniczych, urządzeń zasilających SRK, kaset liczników osi, itp. Współpracują z urządzeniami automatyki kolejowej, systemami teletechnicznymi, mikrokomputerowymi oraz innymi urządzeniami przemysłowymi, które do poprawnej pracy wymagają stabilnego źródła zasilania o dużej wydajności prądowej (np. praca w urządzeniach kolejowych, zabudowywanych w budynkach, nastawniach, kontenerach, urządzeniach zasilania, na przejazdach kolejowych, itp).

Karta katalogowa

Przetwornice PT-T

Przetwornice napięcia typu PT-T przeznaczone są do zasilania awaryjnego/gwarantowanego urządzeń o napięciu znamionowym 230V AC. Stosowane są w urządzeniach, które do poprawnej pracy wymagają stabilnego źródła zasilania o dużej wydajności prądowej. Urządzenia mogą być wyposażone w układ doładowania buforowego akumulatorów z zabezpieczeniem przed nadmiernym przeładowaniem/rozładowaniem akumulatora. Urządzenia współpracują z akumulatorami kwasowymi, zasadowymi i żelowymi o pojemnościach od 30Ah do 250Ah.

Karta katalogowa

Zespoły zasilania rezerwowego ZZR

Zespoły zasilania rezerwowego (ZZR) przeznaczone są do zasilania obwodów i urządzeń napięciem przemiennym, zbudowanych na znamionowe napięcie zasilania 230V o częstotliwości 50Hz (konstrukcja urządzenia pozwala na zasilanie obwodów indukcyjnych). Jednocześnie służą do ładowania akumulatorów o napięciu znamionowym 24V prądu stałego, o pojemności od 40Ah÷200Ah. Napięcie wyjściowe przetwornicy ustawiane jest na poziomie 230V±5% i nie podlega dalszym regulacjom. Dzięki zastosowaniu precyzyjnego układu kontroli napięcia, urządzenia zabezpieczają podłączone do nich baterie przed nadmiernym rozładowaniem. ZZR w połączeniu z zespołem baterii stanowi źródło długookresowego zasilania gwarantowanego 230V prądu przemiennego.

Karta katalogowa

Transformatory TKS

W asortymencie firmy TELEKOM - OLESZNO Sp. z o.o. znajduje się ponad 80 typów transformatorów i dławików, klasyfikowanych wg.: mocy (od 10VA do 4kVA),napięcia (od 1V do 400V), wykonania (rdzeń EI, U, toroidalny), typu (separacyjny, bezpieczeństwa, oddzielający, autotransformator), rodzaju impregnacji (lakier elektroizolacyjny, zalewa z żywic epoksydowych).

Transformatory i dławiki wyrównawcze pracujące w urządzeniach srk posiadają: pozytywną opinię wydaną przez CNTK i mogą być stosowane w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym na sieci PKP PLK S.A. oraz bezterminowe dopuszczenie do stosowania na PKP PLK S.A. nr D/IAT/04/2016, zgodnie z procedurą SMS-PW-17.

Karta katalogowa

Pomiary:

Tester elektromagnesów torowych TET 01

Tester elektromagnesów torowych TET 01

Tester elektromagnesów torowych TET 01 jest nowoczesnym odpowiednikiem induktometru SHP, przeznaczonym do sprawdzania jakości układu rezonansowego wszystkich elektromagnesów stosowanych na PKP. Jest to urządzenie o kompaktowych rozmiarach. Posiada zwartą konstrukcję o dużej odporności na czynniki zewnętrzne i wadze nie przekraczającej 0,9 kg. Obsługa urządzenia jest prosta i intuicyjna.

Karta katalogowa

Tester napięć i prądów sygnałowych TS SOT-01/1

Tester TS-SOT-01/1 jest przyrządem do selektywnego pomiaru napięć i prądów sygnałowych bezzłączowych obwodów torowych SOT-1 i SOT-2. Umożliwia pomiar napięć i prądów sygnałowych wszystkich kanałów częstotliwości wchodzących w skład systemów SOT, bez konieczności wyłączania nadajników sąsiednich obwodów.
Selektywny pomiar napięć sygnałowych sytemu SOT odbywa się poprzez podłączenie badanego napięcia do gniazd pomiarowych Us przyrządu TS-SOT-01/1 i włączenie funkcji pomiar napięcia - POMIAR Us [mV].
Selektywny pomiar prądów sygnałowych płynących w szynie odbywa się metodą bezstykową poprzez ułożenie przyrządu TS-SOT-01/1 na główce szyny i włączenie funkcji pomiar prądu - POMIAR Is [mA].

Karta katalogowa

Tester przesunięcia kąta fazowego TPF-01/1

Tester przesunięcia kąta fazowego TPF-01/1 przeznaczony jest do pomiaru przesunięcia fazowego pomiędzy dwoma napięciami wejściowymi o częstotliwości 50 Hz. Może być stosowany do pomiaru przesunięć fazy w obwodach torowych 50 Hz ze złączami izolowanymi lub w bezzłączowych obwodach torowych SOT-1 i SOT-21.
Może być również wykorzystany do pomiaru przesunięcia fazowego między dwoma napięciami różnych faz sieci zasilającej lub do pomiaru przesunięcia fazowego między napięciami różnych uzwojeń transformatora lub transformatorów.

Karta katalogowa

 

Elementy mechaniczne

Skrzynki rozdzielcze SRT

W ostatnich latach obserwuje się coraz szersze zastosowanie materiałów kompozytowych w różnych dziedzinach przemysłu. Wychodząc temu naprzeciw TELEKOM – OLESZNO Sp. z o.o., jako pierwsza firmą w Polsce, wprowadziła na rynek kolejowy wyroby z kompozytów epoksydowych produkowanych metodą ciśnieniową. Klasycznym przykładem takich wyrobów wykonanych z kompozytu, którego składowymi są włókna zatopione w osnowie polimerowej, są np. skrzynki rozdzielcze SRT.

Zalety tego rodzaju wyrobów to: antykradzieżowość, mała waga, odporność na korozję atmosferyczną oraz środowiska agresywne, wysoka stała dielektryczna, brak właściwości magnetycznych, niskie koszty eksploatacji – wyroby z kompozytów nie wymagają konserwacji, malowania.

Karta katalogowa

Skrzynki zasilające SZT

W ostatnich latach obserwuje się coraz szersze zastosowanie materiałów kompozytowych w różnych dziedzinach przemysłu. Wychodząc temu naprzeciw TELEKOM – OLESZNO Sp. z o.o., jako pierwsza firmą w Polsce, wprowadziła na rynek kolejowy wyroby z kompozytów epoksydowych produkowanych metodą ciśnieniową. Klasycznym przykładem takich wyrobów wykonanych z kompozytu, którego składowymi są włókna zatopione w osnowie polimerowej, są np. skrzynki zasilające SZT.

Zalety tego rodzaju wyrobów to: antykradzieżowość, mała waga, odporność na korozję atmosferyczną oraz środowiska agresywne, wysoka stała dielektryczna, brak właściwości magnetycznych, niskie koszty eksploatacji – wyroby z kompozytów nie wymagają konserwacji, malowania.

Karta katalogowa

Skrzynki kablowe SKT

W ostatnich latach obserwuje się coraz szersze zastosowanie materiałów kompozytowych w różnych dziedzinach przemysłu. Wychodząc temu naprzeciw TELEKOM – OLESZNO Sp. z o.o., jako pierwsza firmą w Polsce, wprowadziła na rynek kolejowy wyroby z kompozytów epoksydowych produkowanych metodą ciśnieniową. Klasycznym przykładem takich wyrobów wykonanych z kompozytu, którego składowymi są włókna zatopione w osnowie polimerowej, są np. skrzynki kablowe SKT.

Zalety tego rodzaju wyrobów to: antykradzieżowość, mała waga, odporność na korozję atmosferyczną oraz środowiska agresywne, wysoka stała dielektryczna, brak właściwości magnetycznych, niskie koszty eksploatacji – wyroby z kompozytów nie wymagają konserwacji, malowania.

Karta katalogowa

Szafy zasilania zewnętrznego SZZ-T

Szafa zasilania zewnętrznego SZZ-T przeznaczona jest do bezprzerwowego zasilania urządzeń półsamoczynnych i samoczynnych sygnalizacji przejazdowych. Ze względu na zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa, szafa może zawierać dwa niezależne kanały zasilania prądem stałym o napięciu nominalnym 12 lub 24V. Zasilanie buforowane jest przez baterie akumulatorów (kwasowych lub zasadowych).
Źródłem zasilania pierwotnego jest jednofazowa sieć prądu przemiennego 230V/50Hz. Układy zasilania wyposażone są w elementy zabezpieczające przed przepięciami od strony sieci zasilającej, systemy ochrony przed przeładowaniem oraz nadmiernym rozładowaniem baterii, jak również przed zwarciem w zasilanych obwodach.

Karta katalogowa

Głowice kablowe GKT

Głowice kablowe GKT służą do rozszywania kabli w szafach SK w miejsce dotychczasowych głowic teletechnicznych. Na życzenie klienta możliwość montażu głowic z zaciskowymi listwami ceramicznymi. Otwory dla poszczególnych żył kablowych oraz ich kolejna numeracja z obu stron głowicy ułatwiają rozszycie kabli.

Karta katalogowa

Układy optyczne UOS

Każdy kompletny układ optyczny UOS składa się z:

 • kompletu soczewek,
 • odpowiedniej oprawki żarówki (żarówek),
 • pierścienia wykonanego z kompozytów epoksydowych,
 • daszku (stalowego lub z tworzywa, długiego lub krótkiego),

Układy optyczne UOS są zamienne z dotychczas stosowanymi na PKP i mogą być montowane we wszystkich sygnalizatorach wykonanych z odlewów żeliwnych oraz aluminiowych.

Karta katalogowa

Elementy zamienne do układów optycznych

 • Pierścień układu optycznego
 • Oprawki żarówki (pojedyncze, podwójne, z mocowaniami, z rezystorem, bez rezystora)
 • Szyna mocująca do żarówki sygnalizacyjnej (pojedyncza, podwójna)
 • Osłona poliwęglanowa do semaforów

Elementy zastępcze do układów optycznych są kompatybilne z dotychczas stosowanymi na PKP i mogą być montowane jako elementy zamienne we wszystkich komorach sygnalizatorów wykonanych z odlewów żeliwnych oraz aluminiowych

Karta katalogowa

Wskaźniki i latarnie

 • Latarnie zwrotnicowe,
 • Latarnie wykolejnicowe,
 • Tarcze zwrotnicowe,
 • Tarcze wykolejnicowe,
 • Wskaźniki W-19, W-20, W-24, W-30,
 • Krzyż św. Andrzeja
 • Latarnia Cauera

Oprócz w/w, firma TELEKOM - OLESZNO Sp. z o.o. produkuje również inne wskaźniki kolejowe – wykonane z blach stalowych oraz kompozytów. Wszystkie wskaźniki spełniają wymagania techniczne dla wskaźników i tablic sygnałowych zgodnie z instrukcją Ie-102.

Karta katalogowa

Linki

 • Linki uszyniające,
 • Łączniki szynowe,
 • Przewody połączeniowe,
 • Złącza

Karta katalogowa

Podstawy stalowe

W ofercie firmy TELEKOM – OLESZNO Sp. z o.o. znajdują się podstawy stalowe służące do montażu semaforów, napędów rogatkowych oraz sygnalizatorów. Wykonywane są one z określonych profili stalowych, a cała konstrukcja zabezpieczana jest odpowiednią farbą. Podstawa może być wykonana w wersji izolowanej, gdzie górna płyta montażowa jest całkowicie odizolowana od części dolnej - zakopywanej w ziemi.

Karta katalogowa

Komentowanie jest wyłączone.