System stacyjny HSS-01.2

Hybrydowy system urządzeń stacyjnych sterowania ruchem kolejowym typu HSS-01.2 przeznaczony jest do nastawiania i kontroli elektrycznych urządzeń wykonawczych srk zainstalowanych na posterunkach ruchu, z wykorzystaniem urządzeń układowej kontroli zajętości torów i rozjazdów, sterowania blokadą liniową samoczynną (w zakresie ustalania, zmiany i rozwiązywania kierunku ruchu), sterowania blokadą liniową półsamoczynną i blokadą stacyjną.
W systemie HSS-01.2 do sterowania i prezentacji stanu urządzeń sterowania ruchem kolejowym wykorzystano technikę komputerową, zaś bezpieczeństwo ruchu kolejowego realizowane jest przez warstwę przekaźnikową, która oparta jest na przekaźnikach małogabarytowych.
Z uwagi na praktycznie stałą ilość przekaźników dla jednej zwrotnicy i jednego semafora (danego rodzaju), niezależnie od ilości zwrotnic w okręgu nastawczym, system HSS-01.2 poddaje się segmentowaniu (zblokowaniu).

System HSS-01.2, po uzupełnieniu o obwody urządzeń wykonawczych według wskazań zamawiającego, może być zainstalowany na stacjach i posterunkach odgałęźnych o dowolnej ilości zwrotnic w okręgu nastawczym, zlokalizowanych na liniach jedno-, dwu- i wielotorowych o dowolnym rodzaju trakcji i dowolnej prędkości kursowania pociągów.
System realizuje funkcje zależnościowe, nastawcze, rejestracyjne i diagnostyczne.

Urządzenia HSS-01.2 są przystosowane do włączenia do każdego typu systemu zdalnego sterowania i diagnostyki. Po włączeniu w dotychczas wykorzystywany tor transmisyjny urządzeń transmisji danych dowolnego typu, wykorzystujących dowolne medium (kable miedziane, światłowód, radio) umożliwiają transmisję sygnałów na dowolne odległości, w dowolnym układzie.

Pulpit komputerowy HSS-MMI stanowi wyodrębnioną z systemu urządzeń komputerowo – przekaźnikowych typu HSS-01.2 zwartą całość, przeznaczoną do sterowania i prezentacji stanu przekaźnikowych, stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym różnych typów stosowanych na PKP.
Pulpit komputerowy może współpracować ze wszystkimi rodzajami liniowych blokad półsamoczynnych i samoczynnych oraz blokad stacyjnych stosowanych na kolejach w Polsce (za pomocą odpowiednich interfejsów).

Komentowanie jest wyłączone.