Polityka prywatności

RODO – klauzula informacyjna

Istotne definicje:

administrator danych osobowych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1/,

dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,

przetwarzane danych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, łączenie, przesyłanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, niszczenie, itd.,

odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe w oparciu m. in. o umowę powierzenia,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu taich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telekom-Oleszno sp. z o.o , Oleszno, ul. Szkolna 49, 29-105 Krasocin.
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych : e-mail biuro@telekom-oleszno.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. wymienionego celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty , które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo :
  1. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia, przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony danych Osobowych,
 8. Pana / Pani dane osobowe są niezbędne do celów nawiązania współpracy.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

COOKIES – klauzula informacyjna

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: www.telekom-oleszno.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Formularze kontaktowe

Dane przesłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych (nr telefonu, imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, etc) są przechowywane i przetwarzane tylko na potrzeby obsługi klienta (przedstawianie ofert, udzielanie odpowiedzi na zapytania, udzielanie wsparcia technicznego, etc.) przez nieokreślony czas. Nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Podanie ich jest dobrowolne, jednak ich brak może skutkować niemożnością świadczenia żądanej obsługi klienta.

Ciasteczka

Nasz serwis internetowy używa plików cookies oraz innych technologii m.in. po to, by dostosować go do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzenia internauty przez serwis internetowy, który odwiedza. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, a w efekcie prawidłowe funkcjonowanie serwisu. Poziom ochrony przeglądarki określa samodzielnie użytkownik w jej ustawieniach.

Osadzone treści z innych witryn

Serwis może zawierać osadzone treści. Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Analiza statystyk

Podobnie jak większość innych stron internetowych, nasz serwis gromadzi i przechowuje m.in. takie dane jak: IP komputera użytkownika, informacje o przeglądarce, informacje o systemie operacyjnym, głębię kolorów i rozdzielczość ekranu, czas nadejścia zapytania, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony naszego serwisu nastąpiło przez odsyłacz na tej stronie, oraz inne dane statystyczne dzięki którym możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

Dane te wykorzystywane są do zapewnienia jak najlepszego działania serwisu oraz do budowy zbiorowych (anonimowych) zestawień statystycznych w formie informacji o oglądalności serwisu, np. procentowy udział poszczególnych typów systemów operacyjnych i przeglądarek jakich używają użytkownicy tego serwisu, czas największej „oglądalności” serwisu, itp

Z kim dzielimy się danymi

Zebrane dane nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem i serwisem.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Zebrane informacje przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem (np. sprawdzania spójności serwisu, statystyk oglądalności).

Jakie masz prawa do swoich danych

Możesz zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Dane w formularzu kontaktowym mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania tzw spamu.

Dane kontaktowe

TELEKOM – OLESZNO Sp. z o.o. ul. Szkolna 49, 29-105 Oleszno, biuro@telekom-oleszno.pl

Informacje dodatkowe

Jak chronimy dane?

Przesyłane dane pomiędzy serwisem, a użytkownikiem są zabezpieczone przy użyciu certyfikatu SSL. Zapewnia to ochronę informacji dzięki szyfrowaniu przesyłanych danych.

Komentowanie jest wyłączone.