System zasilania stacyjnego SZS-TK-01

System zasilania SZS-TK-01, posiada UPS pracujący w trybie „on-line” (AC-DC-AC), zapewnia bezprzerwowe zasilanie urządzeń srk (obwodów/obiektów podłączonych do sieci elektroenergetycznej), napięciem o prawidłowych parametrach (jakości energii), wykorzystując energię z:

  • sieci energetycznej podstawowej,
  • sieci energetycznej rezerwowej,
  • agregatu stacjonarnego lub przewoźnego,
  • baterii akumulatorów bezobsługowych

 

 

Krótkotrwałe przerwy sieci zasilającej 3x230V/400V ±15% nie powodują przełączenia na drugą sieć, a zakłócenia w sieci nie wywołują reakcji systemu. Ponadto bateria UPS podtrzymuje zasilanie urządzeń podstawowych (sygnalizatorów, napędów nastawczych „zwrotnicowych”, komputerów systemowych, urządzeń sterowania ruchem, sterowników, obwodów kontroli nie-zajętości torów ) przez czas nie krótszy niż 15min a baterie siłowni stało prądowych podtrzymują zasilanie urządzeń sterowania i kontroli nie zajętości torów (liczniki osi) przez minimum 2 godziny.

System zasilania SZS-TK-01 monitoruje parametry sieci, pracę poszczególnych elementów składowych systemu za pośrednictwem programowalnego sterownika. Praca sieci jest ciągle monitorowana, dane przetwarzane (niezależnych od siebie), na pulpitach wyświetlane są informacje o stanie systemu.

Komentowanie jest wyłączone.